A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 58/2004. (IX. 29.) számú KÖZLEMÉNYE
Az „Agrár-környezetgazdálkodás” támogatáshoz, valamint a „Kedvezőtlen Adottságú Területek” támogatáshoz
kapcsolódó Egyedi blokktérképek igényléséről

I. A támogatásokban való részvétel feltételei

Az Európai Unió Közös Agrárpolitikájának hatálya alá tartozó Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a támogatásban az agrár-környezetgazdálkodási célok megvalósítása az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alapból (EMOGA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról, valamint egyes rendeletek módosításáról szóló 1257/1999/EK (1999. május 17.) Tanácsi rendelete alapján csak az a természetes személy, jogi személy és jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vehet részt, aki/amely az Európai Unió Közös Agrárpolitikája magyarországi végrehajtásában, illetve a nemzeti agrártámogatási rendszerben érintett ügyfelekkel összefüggõ ügyfélregiszter létrehozásáról és az ezzel kapcsolatos nyilvántartásba vételrõl szóló 141/2003. (IX. 9.) Kormányrendeletben foglalt feltételeknek megfelel.

II. Blokktérképek igénylése

Az Európai Unió által társ-finanszírozott Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján az „Agrárkörnyezetgazdálkodás”, illetve a „Kedvezőtlen Adottságú Területek” támogatás igénybevételének feltétele, hogy az egyes parcellák azonosítása céljából a támogatási kérelemhez egyedi blokktérkép(ek)et kell mellékelni. A blokktérképek az 1. számú melléklet szerinti „Egyedi blokktérkép igénylő lap Agrárkörnyezetgazdálkodás támogatáshoz” (G015A), illetve a 2. számú melléklet szerinti „Egyedi blokktérkép igénylő lap Kedvezőtlen Adottságú Területek támogatáshoz” (G015K)formanyomtatványon igényelhetők. A formanyomtatványokhoz tartozó kitöltési útmutatók a mellékletekben találhatók.
A regisztrációs kérelem legkésőbb az Egyedi blokktérkép igénylő lappal egyidejűleg nyújtható be a 3. számú melléklet szerinti (G001) nyomtatványon. A G001 nyomtatvány kitöltési útmutatója a 4. számú mellékletben található.

Amennyiben Ön ugyanarra a mezőgazdasági parcellára vonatkozóan igénybe kíván venni mind „Agrárkörnyezetgazdálkodás”, mind „Kedvezőtlen Adottságú Területek” támogatást is, kizárólag az „Egyedi blokktérkép igénylő lap Agrár-környezetgazdálkodás támogatáshoz” (G015A) formanyomtatványt töltse ki! Azokat a területeket, amelyekre mindkét támogatás igénybevételére támogatási kérelmet kíván benyújtani, ugyanazon a blokktérképen kell bejelölnie! Ebben az esetben tehát Önnek nem kell külön kitöltenie G015K formanyomtatványt is! Felhívjuk szíves figyelmét, hogy „Kedvezőtlen Adottságú Területek” támogatást csak azon területekre (azon település azon blokkazonosító számmal rendelkező területeire) vehet igénybe, amelyek szerepelnek a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv kihirdetéséről, valamint az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásokkal összefüggésben a kedvezőtlen adottságú területek és az azokhoz tartozó települések megállapításáról szóló 137/2004. (IX.18.) FVM rendelet 2. vagy 3. számú mellékletében!

III. Igénylõ lap benyújtása

Az 1., illetve 2. számú melléklet szerinti Egyedi blokktérkép igénylő lapot az MVH illetékes megyei kirendeltségeihez kell benyújtani személyesen, illetve postai úton. Hiányosan benyújtott blokktérkép igénylõ lap esetén, az MVH az ügyfelet hiánypótlásra szólítja fel. A hiánypótlást a felszólításban megjelölt határnapig kell benyújtani az MVH illetékes megyei kirendeltségeihez.

IV. Kapcsolódó jogszabályok

- a Tanács 1999. május 17-i, az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alapból (EMOGA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról, valamint egyes rendeletek módosításáról, illetve hatályon kívül helyezéséről szóló 1257/1999/EK rendelete; - a Bizottság 2004. április 29-i, az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alapból (EMOGA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1257/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 817/2004/EK rendelete;
- a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társ-finanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 131/2004. (IX.11.) FVM rendelet;
- a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2003. évi LXXIII. törvény;
- a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv kihirdetéséről, valamint az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásokkal összefüggésben a kedvezőtlen adottságú területek és az azokhoz tartozó települések megállapításáról szóló 137/2004. (IX.18.) FVM rendelet;
- az Európai Unió Közös Agrárpolitikája magyarországi végrehajtásában, illetve a nemzeti agrártámogatási rendszerben érintett ügyfelekkel összefüggő ügyfélregiszter létrehozásáról és az ezzel kapcsolatos nyilvántartásba vételről szóló 141/2003. (IX. 9.) kormányrendelet;
- Az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlegéből finanszírozott egyes támogatások tekintetében a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal egyes végrehajtási intézkedéseiről és tájékoztatási feladatairól szóló 44/2004. (IV.9.) FVM rendelet. A formanyomtatványok elérhetők az MVH valamennyi megyei kirendeltségének ügyfélszolgálatán, illetve letölthetők az MVH honlapjáról  (www.mvh.gov.hu).

További információ az Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen vagy a 374-3603 és a 374-3604-es telefonszámon kérhető.
 
Budapest, 2004. szeptember 21.
Dr. Szõke Miklós
elnök