Tájékoztatjuk Önöket, hogy az eddigi célprogramos agrár-környezetgazdálkodási (AKG) támogatási rendszer helyett/mellett egy újfajta, az intézkedések egy részét együtt kezelő terület-használati kifizetési rendszer bevezetésére kerül sor, melyhez szükség volt a jelenlegi Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer (MePAR) tematikus fedvényeinek átgondolására, fejlesztésére, új tematikus fedvények kialakítására.

Az AKG-ban az alapkövetelményekre és az általános követelményekre épülnek az úgynevezett előírás csoportok. Az ezekben szereplő előírások tartalmazzák azokat a horizontális, vagy zonális területekre vonatkozó specifikus követelményeket, amelyek az adott környezeti cél elérése érdekében kerültek kialakításra.

Az előíráscsoport kiválasztásának egyik szempontja, a területi lehatárolás vizsgálata. Míg a horizontális területi lehatárolású kategóriákban az ország teljes területén, addig a zonális területi lehatárolású kategóriában az ország bizonyos részeiben, zónáiban van lehetőség támogatást igényelni. Zonális területi lehatárolású kategóriában kizárólag a MePAR-ban lehatárolt területeken igényelhető támogatás.

Az AKG támogatási rendszer megújulása végett szükség volt a Magas Természeti Értékű Területek (MTÉT), valamint a Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztésében (VTT) érintett fedvények frissítésére.

A zonális területi lehatárolású kategória vízvédelmi célú tematikus előíráscsoportján belül a belvízveszélyeztetett-, az aszálykockázattal érintett- és az erózióveszélyeztetett területek tematikus fedvényei kerületek kialakításra.

A megújult és újonnan kialakított tematikus fedvények végleges formában 2015. október 19. napjától érhetők el a MePAR Böngészőn keresztül.