A MePAR-böngésző tartalmazza a MePAR-ban grafikusan megjelölt vizek (víztestek) és vízvédelmi sávok tájékoztató fedvényét, amely segítségül szolgál az 50/2008. (IV. 24.) FVM Rendeleten belül a Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot vízvédelmi sávokra vonatkozó előírásainak betartásához.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a vízvédelmi sávok tájékoztató fedvénye a rendeletben előforduló esetek közül a legnagyobb szélességgel került kiszámításra (az állóvizeknél 20 m, a folyóvizeknél 5 m a partvonaltól számítva). A konkrét esetben betartandó távolság ennél kisebb is lehet a Rendelet 1. sz. melléklet 11. pontjában foglaltak szerint.